انواع لوازم خانگی

ميزان تسهيلات ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
کارمزد تسهیلات اعطائی 15% ۱۲,۳۲۱,۳۹۰ ريال
مبلغ اقساط ماهیانه 30 ماهه ۲,۴۱۰,۷۱۳ ريال
بیمه عمر مانده بدهکار ۷۸۸,۳۰۴ ريال
مالیات بر ارزش افزوده سود تسهیلات ( 9%) ۱,۱۰۸,۹۲۶ ريال
تاریخ اتمام ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
شروع اقساط یک ماه پس از ارسال مدارک