انواع لوازم خانگی

ميزان تسهيلات ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
کارمزد تسهیلات اعطائی 15% ۲۰,۵۳۵,۶۵۰ ريال
مبلغ اقساط ماهیانه 30 ماهه ۴,۰۱۷,۸۵۵ ريال
بیمه عمر مانده بدهکار ۱,۳۱۳,۸۳۹ ريال
مالیات بر ارزش افزوده سود تسهیلات ( 9%) ۱,۸۴۸,۲۰۹ ريال
تاریخ اتمام ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
شروع اقساط یک ماه پس از ارسال مدارک