انواع لوازم خانگی

ميزان تسهيلات ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
کارمزد تسهیلات اعطائی 15% ۳۰,۸۰۳,۴۶۰ ريال
مبلغ اقساط ماهیانه 30 ماهه ۶,۰۲۶,۷۸۲ ريال
بیمه عمر مانده بدهکار ۱,۹۷۰,۷۵۸ ريال
مالیات بر ارزش افزوده سود تسهیلات ( 9%) ۲,۷۷۲,۳۱۲ ريال
تاریخ اتمام ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
شروع اقساط یک ماه پس از ارسال مدارک