انواع لوازم خانگی

ميزان تسهيلات ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
کارمزد تسهیلات اعطائی 15% ۴۱,۰۷۱,۲۷۰ ريال
مبلغ اقساط ماهیانه 30 ماهه ۸,۰۳۵,۷۰۹ ريال
بیمه عمر مانده بدهکار ۲,۶۲۷,۶۷۷ ريال
مالیات بر ارزش افزوده سود تسهیلات ( 9%) ۳,۶۹۶,۴۱۵ ريال
تاریخ اتمام ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
شروع اقساط یک ماه پس از ارسال مدارک