انواع لوازم خانگی

ميزان تسهيلات ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
کارمزد تسهیلات اعطائی 15% ۶,۱۶۰,۷۱۰ ريال
مبلغ اقساط ماهیانه 30 ماهه ۱,۲۰۵,۳۵۷ ريال
بیمه عمر مانده بدهکار ۳۹۴,۱۵۲ ريال
مالیات بر ارزش افزوده سود تسهیلات ( 9%) ۵۵۴,۴۶۴ ريال
تاریخ اتمام ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
شروع اقساط یک ماه پس از ارسال مدارک