انواع لوازم خانگی

ميزان تسهيلات ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
کارمزد تسهیلات اعطائی 15% ۱۰,۲۶۷,۸۴۰ ريال
مبلغ اقساط ماهیانه 30 ماهه ۲,۰۰۸,۹۲۸ ريال
بیمه عمر مانده بدهکار ۶۵۶,۹۲۰ ريال
مالیات بر ارزش افزوده سود تسهیلات ( 9%) ۹۲۴,۱۰۶ ريال
تاریخ اتمام ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
شروع اقساط یک ماه پس از ارسال مدارک