پراید 131

رنگ خاکستری
قيمت روز کارخانه با بيمه شخص ثالث علی الحساب ۳۷۰,۸۱۰,۰۰۰ ريال
ميزان تسهيلات ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
کارمزد تسهیلات اعطائی 15% ۴۴,۲۹۷,۰۸۰ ريال
مبلغ اقساط ماهیانه 40 ماهه ۵,۱۰۷,۴۲۷ ريال
بیمه عمر مانده بدهکار ۲,۲۲۶,۸۳۹ ريال
مالیات بر ارزش افزوده سود تسهیلات ( 9%) ۳,۹۸۶,۷۳۸ ريال
پيش پرداخت نقدي بابت خودرو علی الحساب ۲۲۰,۰۲۳,۵۷۷ ريال
تاریخ اتمام ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
شروع اقساط یک ماه پس از ارسال مدارک
زمان تحویل خودرو ۶۰ روز کاری پس از دریافت مدارک در لیزینگ
ورود به فروشگاه