پراید 131

قيمت روز کارخانه با بيمه شخص ثالث (علی الحساب) ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ميزان تسهيلات ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
کارمزد تسهیلات اعطائی (15%) ۴۴,۲۹۷,۰۸۰ ريال
مبلغ اقساط ماهیانه (40 ماهه) ۵,۱۰۷,۴۲۷ ريال
بیمه عمر مانده بدهکار ۲,۲۲۶,۸۳۹ ريال
مالیات بر ارزش افزوده سود تسهیلات ( 9%) ۳,۹۸۶,۷۳۸ ريال
بیمه بدنه ۴,۴۳۷,۰۰۰ ريال
پيش پرداخت نقدي بدون بیمه بدنه ۲۱۹,۲۱۳,۵۷۷ ريال
پيش پرداخت نقدي با بیمه بدنه ۲۲۳,۶۵۰,۵۷۷ ريال
مهلت ثبت نام قطعی ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
شروع اقساط پس از تحویل خودرو
زمان تحویل خودرو ۷۵ روز کاری پس از دریافت مدارک در لیزینگ