خدمات لیزینگخدمات لیزینگ
کمتر از 5 درصد دارايي هاي صندوق ذخيره فرهنگيان در بانک سرمايه است (19 / 02 / 1396)

مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان ضمن اشاره به مطرح شدن موضوع صندوق ذخيره فرهنگيان در مناظره هاي انتخاباتي رياست جمهوري گفت: به رغم اينکه کمتر از 5 درصد از دارايي ها و سرمايه گذاري هاي موسسه در بانک سرمايه است اما عده اي به دليل اهداف سياسي مي خواهند 95 درصد مابقي دارايي معلمان را به پاي آن 5 درصد بسوزانند.
به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان، مهندس مهدي نيکدل روز دوشنبه 18 ارديبهشت 1396 در نشست خبري خود با اصحاب رسانه با بيان اينکه صندوق خواسته يا ناخواسته در مناظرات سياسي مطرح شده است اظهار کرد: تلاش مي کنيم در جهت تنوير افکار عمومي و شفاف سازي گام ها جدي تر برداريم و درباره صندوق ذخيره اطلاع رساني کنيم ولي به فرهنگيان اطمينان مي‌دهم که از هرکسي که در تضييع حقوق فرهنگيان مقصر باشد گذشت نمي کنيم، حتي اگر يک ريال باشد.
وي با اشاره به اينکه در حال حاضر 888 هزار نفر عضو صندوق هستند و واريزي آنها از ابتدا تا کنون 1434 ميليارد تومان بوده افزود: واريزي سهم دولت نيز 635 ميليارد تومان است و علت اين کاهش اين است که در برنامه پنجم توسعه نسبت به گنجاندن سهم دولت، غفلت شد.
مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان با بيان اينکه سود سرمايه گذاري هاي انجام شده در طول فعاليت موسسه به 4074 ميليارد تومان رسيده است، تصريح کرد: مجموع واريزي حق عضويت اعضاء، سهم دولت و سود حاصل از فعاليت هاي اقتصادي صندوق 6143 ميليارد تومان است که با احتساب 1523 ميليارد تومان پرداختي بازنشستگان از ابتدا تا کنون، مانده ارزش دفتري سهم الشرکه اعضا 4620 ميليارد تومان است.

ادامه گزارش اين نشست خبري را در سايت موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان بخوانيد.
آرشيو خبر

  سال ماه از
سال ماه تا
 
 
صفحه اصلی  
 
مفاهیم لیزینگ  
 
خدمات  
 
ثبت نام اینترنتی  
 
درباره ما  
 
سوالات متداول  
 
ارتباط با ما  
 

موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان