خدمات لیزینگ


خدمات لیزینگ
واسپاری خودرو پراید SE131  - فروردین 95
 
 

شرايط تحويل :
1- مدت ارسال مدارك متقاضيان واجد الشرايط عضو صندوق ذخيره فرهنگيان از استانها حداكثر تا تاريخ 9/اردیبهشت/95 مي باشد.
2- هر يك از متقاضيان مي بايستي نسبت به ارائه فقط يك فقره فيش نقدي واريزي بنام خريدار به حساب شماره 1024974466781 نزد بانك سرمايه شعبه آموزش و پرورش به نام شركت ليزينگ و رفاه فرهنگيان اقدام نمايند.
(به درخواست هايي كه واريزي آنها فاقد پرفراژ بانكي و مشخصات واريز كننده ناخوانا و يا مغاير باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد ) .
قابل ذکر است قیمت فوق علی الحساب بوده و ملاک محاسبه قيمت قطعی خودرو و هزینه های جانبی مبلغ مندرج در فاکتور فروش شرکت سازنده خودرو مي باشد .
3 - مدارک مورد نياز :
1-3 تكميل و ارائه فرمهای ارسالي جديد (فرمهاي شماره 1،2،3،4) از هر فرم يك نسخه
2-3 تصوير شناسنامه و كارت ملي ،حكم كارگزيني و آخرين فيش حقوقي خريدار و ضامن ، اصل و كپي فيش واريز ي
3-3 ارائه شماره ملي، كدپستي ده رقمي و نيز تعيين منطقه شهرداري محل سكونت هر يك ازخريداران

تذکر بسیار مهم
افرادی که در گذشته از خدمات شرکت لیزینگ استفاده کرده اند نمی توانند از این بخشنامه استفاده نمایند. بنابراین خواهشمند است قبل از واریز هرگونه وجهی به حساب شرکت لیزینگ فرهنگیان ، با کارشناس تعاون اداره محل خدمت هماهنگ فرمایید .

بخشنامه فروش دریافت اکروبات ریدر
 
 
صفحه اصلی  
 
مفاهیم لیزینگ  
 
خدمات  
 
ثبت نام اینترنتی  
 
اتوماسیون  
 
درباره ما  
 
سوالات متداول  
 
ارتباط با ما  
 

موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان