خدمات لیزینگ


تندر 90

خدمات لیزینگواسپاری خودرو پراید SE131 یورو4 - شهریور94
 
 

شرايط تحويل :
1- مدت ارسال مدارك متقاضيان واجد الشرايط عضو صندوق ذخيره فرهنگيان از استانها حداكثر تا تاريخ 11/شهریور/94 مي باشد.
2- هر يك از متقاضيان مي بايستي نسبت به ارائه فقط يك فقره فيش نقدي واريزي بنام خريدار به حساب جاري سيبا شماره 0200993640003 نزد بانك ملي شعبه ظفر کد 120 به نام شركت ليزينگ و رفاه فرهنگيان اقدام نمايند.
(به درخواست هايي كه واريزي آنها فاقد پرفراژ بانكي و مشخصات واريز كننده ناخوانا و يا مغاير باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد ) .
قابل ذکر است قیمت فوق علی الحساب بوده و ملاک محاسبه قيمت قطعی خودرو و هزینه های جانبی مبلغ مندرج در فاکتور فروش شرکت سازنده خودرو مي باشد .ضمنا، از پذیرش مدارک متقاضیانی که قبلا خودرو دریافت نموده اند معذوریم.
3 - مدارک مورد نياز :
1-3 تكميل و ارائه فرمهای ارسالي جديد (فرمهاي شماره 1،2،3،4) از هر فرم يك نسخه
2-3 تصوير شناسنامه و كارت ملي ،حكم كارگزيني و آخرين فيش حقوقي خريدار و ضامن ، اصل و كپي فيش واريز ي
3-3 ارائه شماره ملي، كدپستي ده رقمي و نيز تعيين منطقه شهرداري محل سكونت هر يك ازخريداران

تذکر بسیار مهم
خواهشمند است قبل از واریز هرگونه وجهی به حساب شرکت لیزینگ فرهنگیان ، با کارشناس تعاون اداره محل خدمت هماهنگ فرمایید .

بخشنامه فروش دریافت اکروبات ریدر
 
 
صفحه اصلی  
 
مفاهیم لیزینگ  
 
خدمات  
 
ثبت نام اینترنتی  
 
اتوماسیون  
 
درباره ما  
 
سوالات متداول  
 
ارتباط با ما  
 


موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان