خدمات لیزینگ


پراید 131


MVM 110


MVM 315H


MVM 530


MVM X33

خدمات لیزینگ
واسپاری خودرو پراید SE131 یورو4 - فروردین 93
 
 

- تكميل و ارائه فرمهای ارسالي جديد (فرمهاي شماره 1،2،3،4) از هر فرم يك نسخه
- هر يك از متقاضيان مي بايستي نسبت به ارائه فقط يك فقره فيش نقدي واريزي بنام خريدار به حساب سيبا شماره 0200993640003 نزد بانك ملي شعبه ظفر کد 120 به نام شركت ليزينگ و رفاه فرهنگيان اقدام نمايند. (به درخواست هايي كه واريزي آنها فاقد پرفراژ بانكي و مشخصات واريز كننده ناخوانا و يا مغاير باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد ) . قابل ذکر است ملاک محاسبه قيمت قطعی خودرو ، مبلغ مندرج در فاکتور فروش شرکت سازنده خودرو مي باشد .
تذکر 1 : مبلغ دریافتی اولیه بطور علی الحساب می باشد .
تذکر 2 : خواهشمند است قبل از واریز هرگونه وجهی به حساب شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان، با کارشناس تعاون اداره محل خدمت هماهنگ فرمایید .
- تصوير شناسنامه همراه با صفحه توضیحات و كارت ملي ،حكم كارگزيني و آخرين فيش حقوقي خريدار و ضامن، اصل و كپي فيش واريز ي
- قید شماره ملي، كدپستي ده رقمي دقیق طبق فیش آب یا برق و نيز تعيين منطقه شهرداري محل سكونت هر يك ازخريداران در فرم شماره 4 ضروری می باشد .
- مدت ارسال مدارك متقاضيان واجد الشرايط عضو صندوق ذخيره فرهنگيان حداكثر تا تاريخ دهم اردیبهشت 1393 مي باشد .

تذکر بسیار مهم
خواهشمند است قبل از واریز هرگونه وجهی به حساب شرکت لیزینگ فرهنگیان ، با کارشناس تعاون اداره محل خدمت هماهنگ فرمایید .

فرم های ثبت نام :
بخشنامه فروش دریافت اکروبات ریدر
فرم شماره 1 فرم شماره 2
فرم شماره 3 فرم شماره 4
 
 
صفحه اصلی  
 
مفاهیم لیزینگ  
 
خدمات  
 
اتوماسیون  
 
درباره ما  
 
ارتباط با ما  
 
 

فرهنگی گرامی لطفا در برنامه ریزی تامین خودرو متناسب با سلیقه خودتان ما را یاری فرمایید.


نظرسنجی


صندوق ذخیره فرهنگیان