خدمات لیزینگ


وولکس C30

خدمات لیزینگ
واسپاری خودرو پراید SE131 یورو4 - مرداد 93
 
 

- تكميل و ارائه فرمهای ارسالي جديد (فرمهاي شماره 1،2،3،4) از هر فرم يك نسخه
- هر يك از متقاضيان مي بايستي نسبت به ارائه فقط يك فقره فيش نقدي واريزي بنام خريدار به حساب سيبا شماره 0200993640003 نزد بانك ملي شعبه ظفر کد 120 به نام شركت ليزينگ و رفاه فرهنگيان اقدام نمايند. (به درخواست هايي كه واريزي آنها فاقد پرفراژ بانكي و مشخصات واريز كننده ناخوانا و يا مغاير باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد ) . قابل ذکر است ملاک محاسبه قيمت قطعی خودرو ، مبلغ مندرج در فاکتور فروش شرکت سازنده خودرو مي باشد .
تذکر 1 : مبلغ دریافتی اولیه بطور علی الحساب می باشد .
تذکر 2 : خواهشمند است قبل از واریز هرگونه وجهی به حساب شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان، با کارشناس تعاون اداره محل خدمت هماهنگ فرمایید .
- تصوير شناسنامه همراه با صفحه توضیحات و كارت ملي ،حكم كارگزيني و آخرين فيش حقوقي خريدار و ضامن، اصل و كپي فيش واريز ي
- قید شماره ملي، كدپستي ده رقمي دقیق طبق فیش آب یا برق و نيز تعيين منطقه شهرداري محل سكونت هر يك ازخريداران در فرم شماره 4 ضروری می باشد .
- مدت ارسال مدارك متقاضيان واجد الشرايط عضو صندوق ذخيره فرهنگيان حداكثر تا تاريخ 15 مردادماه 1393 مي باشد .

تذکر بسیار مهم
خواهشمند است قبل از واریز هرگونه وجهی به حساب شرکت لیزینگ فرهنگیان ، با کارشناس تعاون اداره محل خدمت هماهنگ فرمایید .

فرم های ثبت نام :
بخشنامه فروش دریافت اکروبات ریدر
فرم شماره 1 فرم شماره 2
فرم شماره 3 فرم شماره 4
 
 
صفحه اصلی  
 
مفاهیم لیزینگ  
 
خدمات  
 
راهنمای ثبت نام  
 
ثبت نام اینترنتی  
 
اتوماسیون  
 
درباره ما  
 
سوالات متداول  
 
ارتباط با ما  
 
 

صندوق ذخیره فرهنگیان