خدمات لیزینگ


پراید 131

تیبا

خدمات لیزینگ
اخبار

(28 / 07 / 1395)
اطلاعيه
در پي درخواسهاي مکرر مسئولين محترم استانها مبني بر فراهم نمودن زمينه استفاده مجدد همکاراني که يک نوبت از تسهيلات خريد خودرو شرکت ليزينگ و رفاه فرهنگيان استفاده نموده اند، شرکت را بر آن داشت تا با مطالعه چگونگي فعاليتهاي شرکت ليزينگ از بدو تاسيس تاکنون راهکار مناسب مبتني بر عدالت و منطق را بيابد که حقوق حقه تمامي فرهنگيان رعايت گردد. لذا نتايج حاصل از مطالعات در جلسه هيات مديره مطرح و هيات مديره محترم مصوب نمود، کليه همکارانيکه قبل از تاريخ 1390/12/29 از شرکت ليزينگ خودرو دريافت نموده اند و هيچگونه بدهي به شرکت ليزينگ نداشته باشند و عضويت آنها در صندوق ذخيره همچنان جاري باشد مي توانند يک نوبت ديگر از تسهيلات شرکت ليزينگ بهره مند گرددند. ضمناً اين مصوبه در مرحله بعدي واگذاري خودرو از آبانماه سال جاري عملياتي خواهد شد.
(12 / 07 / 1395)
آغاز طرح استمرار - ويژه بازنشستگان عضو صندوق ذخيره فرهنگيان
پيرو اطلاعيه مورخ 18 مرداد ماه 95، همکاران بازنشسته اي که عضو طرح استمرار صندوق ذخيره مي باشند و حق عضويت در فيش حقوق شهريور ماه سالجاري از ايشان کسر شده باشد مي توانند برابر سهميه اعلام شده و با رعايت ضوابط مندرج در بخشنامه از مزاياي آن بهره مند گردند، براي اطلاعات بيشتر به کارشناس رفاه اداره/منطقه مربوطه مراجعه نمايند.
آرشيو خبر

  سال ماه از
سال ماه تا


 
 
صفحه اصلی  
 
مفاهیم لیزینگ  
 
خدمات  
 
ثبت نام اینترنتی  
 
درباره ما  
 
سوالات متداول  
 
ارتباط با ما  
 

موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان