1ـ تاريخچه :

  شرکت ليزينگ و رفاه فرهنگيان (سهامي خاص) در تاريخ 6/4/81 تحت شماره 188310 در اداره ثبت شرکتهاي تهران به نام شرکت ليزينگ فرهنگيان شرف به ثبت رسيد  و  به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 8/3/84 نام شرکت از شرکت ليزينگ فرهنگيان شرف به شرکت ليزينگ و رفاه فرهنگيان سهامي خاص تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.

2ـ موضوع شرکت :

موضوع شرکت بر اساس ماده 2 اساسنامه مورد تائید بانک مرکزی به شرح ذيل می باشد.

الف ) موضوع اصلی: خرید انواع کالا و اموال منقول و غیر منقول ( مطابق بند الف ، ب ، و ج ماده 5 دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ مصوب 16/4/1386 شورای پول و اعتبار ) و واگذاری آنها به متقاضیان در قالب عقود اجاره و یا فروش اقساطی .

ب ) موضوع فرعی : خرید و فروش انواع اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در چهارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه.

تبصره 1 - شرکت مجاز نیست سهام بانک و یا موسسه اعتباریی را که بی واسطه و یا با واسطه سهامدار شرکت محسوب می شود خریداری نماید. 

ورود به فروشگاه