تاریخ : 1397/05/24

خلاصه گزارش از واگذاری سه ماهه اخیر شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان


خلاصه گزارش از واگذاری سه ماهه اخیر شرکت لیزینگ فرهنگیان از دو شرکت تامین کننده ایران خودرو و سایپا


 

1-    محصولات ایران خودرو

در پایان فروردین ماه سال جاری بخشنامه ای در مورد محصولات ایران خودرو برای ادارات کل آموزش و پرورش صادر شد و حدود 1192 نفر از همکاران محترم فرهنگی از اقصی نقاط کشور متقاضی و خریدار این محصولات بودند که پرونده های همکاران از استانها دردهه دوم اردیبهشت ماه جمع آوری و در طی دو فقره چک به تاریخ های 19و97/02/22 وجوه حاصل از خرید به شرکت ایران خودرو پرداخت گردید بعبارت دیگر خرید قطعی انجام شد.

 بر اساس توافقات انجام شده 60 روز بعد می بایست خودروها به همکاران فرهنگی تحویل می شد که پس از گذشت یکماه خودروساز اعلام نمود تولیدات بشدت کاهش یافته و در شرایط فعلی نمی تواند به تعهدات خود عمل نماید که این شرکت با هماهنگیهای انجام شده با مسئولین محترم خودروساز تلاش نمود تا برنامه ی زمانی برای این مرحله از واگذاری خودرو از خودروساز گرفته شود و به همکاران محترم فرهنگی اعلام شود ولی مسئولین ارشد خودروساز اعلام نمودند که قادر به برنامه زمانبندی نیستند و صرفا قول میدهند تحویل خودرو به فرهنگیان کشور را در الویت قرار دهند که بحمداله پس از آن نیز به قول خود عمل نمودند و تا کنون 172 دستگاه خودرو به همکاران فرهنگی تحویل داده اند و پیگیریها تا تحویل آخرین خودرو باقوت ادامه دارد. ضمناً مراتب به مسئولین محترم آموزش و پرورش و موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان اطلاع رسانی شد.

 2- محصولات سایپا

بر اساس الحاقیه تفاهمنامه واگذاری خودرو بشماره 10/1179/229111 مورخ 96/06/06 فی مابین شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان و شرکت خودروسازی سایپا که تا پایان 96/12/29 اعتبار داشت در قالب پیش فاکتور صادره به شماره 521537 مورخ 96/12/09 تعداد 5000 دستگاه از محصولات سایپا طی چهار مرحله به استانها بخشنامه صادر گردید که جمعا 4851 دستگاه توسط همکاران محترم فرهنگی خرید انجام شد لازم به توضیح است که مرحله دوم از واگذاری همکاران محترم فرهنگی می توانستند با پرداخت حدود 6و7 میلیون تومان مالک یک دستگاه خودرو شوند که در چند سال اخیر بی سابقه بوده است.

شرکت لیزینگ وجوه خودروهای خریدای شده را بطور کامل و قبل از افزایش قیمت خودرو توسط خودرو ساز پرداخت نموده است و خودرو ساز نیز تعداد 761 دستگاه از خودروها را فاکتور و تحویل نموده است پس از موضوع افزایش قیمت ارز و عدم تخصیص ارز ، تولید خودرو بشدت کاهش یافت و لذا شرکت سایپا به دنبال این موضوع بود که از اجرای تعهداتش شانه خالی نماید که در آغاز موضوع عدم وجود تفاهمنامه در سال 97 و همچنین اعمال قیمتهای جدید را مطرح نمود که با تشکیل جلسات متعدد در سطوح مختلف و ارائه اسناد و مدارک موضوع تفاهم نامه و عدم افزایش قیمت برای تعداد مذکور را پذیرفتند و در حال حاضر مقدمات امضاء تفاهمنامه فراهم گردید و در حال طی مراحل اداری است و تفاهم شد بلافاصله پس از امضاء تفاهمنامه و تا پایان مرداد ماه تعداد 400 دستگاه خودروپذیرش و فاکتور شده و به همکاران تحویل و مابقی آن نیز طی مراحل زمانبندی که مجدداً اعلام می شود تحویل گردد.

 

 

ورود به فروشگاه