خبرگزاری تسنیم :
تاریخ : 1397/05/22

احتمال بیکارشدن ۴۵۰هزار نفر در صنعت قطعه‌سازی

دبیر انجمن قطعه‌سازان: از اول شهریور امکان تولید نداریم

دبیر انجمن قطعه‌سازان با اعلام اینکه امروز صنعت قطعه‌سازی در بحران قرار دارد، گفت: به خودروسازان گفتیم از اول شهریور امکان تولید قطعه نداریم و مسئولیت بیکاری کارگران این صنعت متوجه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شاپور سامعی نایبرئیس انجمن قطعهسازان در نشست خبری اعضای این انجمن با ابراز اینکه "امروز باید به صنعت قطعهسازی کشور تسلیت بگویم"، اظهارداشت: قطعهسازان روزهای بدی را میگذرانند بهنحوی که ضمن تعدیل نیرو شیفتهای کاری خود را هم کاهش دادهاند. کنار این موضوع نزدیک به یک هفته است که با ابلاغ آییننامه جدید قطعهسازان امکان ترخیص کالاهای خود از گمرک را ندارند.

وی با بیان اینکه "نوسانات نرخ دلار عاملی شده تا ما نتوانیم به تولید مستمر بپردازیم"، گفت: کاهش حجم تولید قطعه اثر قابل توجهی بر تولید خودرو میگذارد، بهاعتقاد ما 40 تا 50 درصد حجم تولید کاهش یافته است.

نایبرئیس انجمن قطعهسازان با اعلام اینکه "ما کالاها را با ارز 4 هزار و 200 تومانی ثبت سفارش کرده اما در آییننامه جدید باید دلار 9 هزار تومانی را معیار قرارداده و مابهالتفاوت آن را پرداخت کنیم"، افزود: برای ترخیص کالاهای خود به گمرک مراجعه میکنیم که آنها میگویند "بروید سازمان حمایت"، اما این سازمان هم آییننامه را بهانه کرده و ما را به سازمانهای دیگر میفرستد و هر روز سرگردانتر از دیروز هستیم.

وی اضافه کرد: وقتی گشایشها برای قطعهسازان با ارز 4200تومانی صورت گرفت، دیگر پرداخت مابهالتفاوت چه موضوعی است؟ چرا که شرعاً محصول برای ما است.

سامعی در ادامه صحبتهای خود با اعلام اینکه هنوز از قطعهسازان کسی نتوانسته ارز دریافت کند، گفت: امروز خودروسازان و قطعهسازان نمیتوانند از بانکها وام دریافت کنند چرا که آنها سودهای 25درصدی را مطرح میکنند. در حال حاضر این سؤال برای ما مطرح است که اگر ما باید قطعات را با دلار 9 تا 10 هزار تومانی تولید کنیم قیمت خودرو رشد قابل توجهی پیدا میکند که اصلاً منطقی نیست. بهعنوان نمونه قیمت پراید به حدود 43 میلیون تومان و پژو405 به 70 میلیون تومان میرسد.

قیمت خودرو باید آزاد شود

وی با تأکید بر اینکه واردات کالا برای قطعهسازان از چین حدود 2 ماه و از ژاپن و سنگاپور  5 ماه زمان میبرد، گفت: ما نقدینگی برای پرداخت دلار با نرخ 9 هزار تومانی به دولت نداریم. البته قبل از آغاز تحریمهای بین المللی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تحریمهای داخلی خود را علیه تولیدکنندگان داخلی آغاز کردند که این موضوع اصلاً بهنفع تولیدکننده داخلی نیست.

نایبرئیس انجمن قطعهسازان اضافه کرد: امروز خودروهای تولیدی را فروخته و نمیتوانند کار جدیدی تولید کنند. علاوه بر این قطعهسازان هم بهدلیل کمبود نقدینگی امکان تولید ندارند و در نهایت قیمت خودرو غیرمنطقی افزایش پیدا میکند که مردم توان خرید آنها را ندارند. بهاعتقاد ما قیمت خودرو باید آزاد شود تا با فروش خودرو در حاشیه بازار رشد قیمت مواد اولیه کاهش پیدا کند.

شهپری عضو دیگر هیئت مدیره انجمن قطعهسازان با اعلام اینکه بورس نظارت جدی در فروش فولاد و مس ندارد، گفت: واحد تولیدی من سههزار و 500 کارمند دارد و حدود 25 هزار خانوار را تحت پوشش قرار میدهد که مجبورم تعدیل نیرو را اعمال کنم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر هنوز خودروساز زیر بار ارز 4200تومانی نرفته چه برسد به ارز 9 هزار تا 10 هزار تومانی بازار.

احتمال تعدیل نیروی 450هزار نفر در صنعت قطعهسازی /از اول شهریور امکان تولید قطعه نداریم

مرتضوی رئیس هیئت مدیره انجمن قطعهسازان نیز تأکید کرد: جریان انحصار در صنعت خودرو باید رفع شود. نباید تعدادی قطعهساز عضو هیئت مدیره خودروسازان شده و با این عملکرد بهصورت انحصاری قطعات خود را در شرکتهای خودروساز بهفروش برسانند این نوعی انحصار است و باید با آن برخورد جدی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه خودروسازان از قطعهسازان داخلی خرید نمیکنند، افزود: قطعهسازان داخلی توانمندی تولید بالایی دارند اما خودروساز از آنها خرید نکرده و قطعات مورد نیاز خود را از قطعهسازان محدودی خریداری میکند که آنها هم قطعات را بهجای تولید وارد کرده و با قیمت گران به خودروساز میفروشند.

بیگلو دبیر انجمن قطعهسازان هم با اعلام اینکه امروز صنعت قطعهسازی در بحران قرار دارد، اظهارداشت: در حال حاضر 14 هزار نفر نیرو در این صنعت تعدیل شده که بهاعتقاد ما 450 هزار نفر دیگر هم بیکار خواهند شد. به خودروسازان گفتیم ما از اول شهریور امکان تولید قطعه نداریم و آنها نیز بهتبع کاهش 80درصدی تولید را پیشِرو دارند که مسئولیت بیکاری این افراد متوجه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است.

وی تصریح کرد: خریدهای خارجی متوقف شده و بانکها به ما حواله نمیدهند و بهانه تحریم را مطرح میکنند درحالی که ما در شرایط تحریم تمام شگردها را یاد گرفته و حتی بهصورت چمدانی معاملات خود را انجام میدادیم اما امروز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بهجای کمک به تولیدکنندگان دست ما را بستهاند.

دبیر انجمن قطعهسازان به پیشنهادات انجمن برای رفع مشکلات پیشِروی قطعهسازان اشاره کرد و افزود: دولت باید ارز مورد نیاز صنعت خودرو و قطعهسازی را که حدود 3 میلیارد دلار است تأمین کند، علاوه بر این قیمت خودرو هم باید آزاد شود تا تأثیر افزایش قیمت مواد اولیه با فروش خودرو در حاشیه بازار برطرف شود.

بیگلو اضافه کرد: خودروسازان درخواست افزایش قیمت محصولات خود را بههمراه آنالیزهای قیمتی به وزیر صنعت ارائه کردهاند و قرار است این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. ما نیز در این رابطه درخواست پرداخت 10هزار میلیارد تومان نقدینگی برای صنعت خودرو داریم. البته برای پیگیری وضعیت قطعهسازان نامهنگاریهای متعددی را بههمراه پیشنهادات مطرح کردهایم که هنوز به نتیجه نرسیدهایم.

متن نامهنگاری قطعهسازان با دستگاههای مختلف برای رفع مشکلات این صنعت بهشرح زیر است:

ورود به فروشگاه