تاریخ : 1397/07/23

قابل توجه خریداران مرحله گذشته محصولات سایپا


همکار محترم در این مرحله از واگذاری خودرو پیامی از سوی شرکت سایپا مبنی بر "مشتری گرامی درخواست خرید انصرافی شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان به شماره پذیرش ..... در سیستم سایپا به شما انتقال داده شد و کلیه امتیازات ایشان به جنابعالی واگذار گردید" بدست شما می رسد این پیام بدین معنی است که امتیاز خرید خودرو توسط لیزینگ و رفاه فرهنگیان بنفع شما صلح گردیده و انشاا.. ظرف چند روز بعد از طریق نمایندگیهای سایپا جهت تحویل خودرو با شما تماس گرفته می شود.


 

 

ورود به فروشگاه