اطلاعیه
تاریخ : 1397/11/21

پایان زمان ثبت نام خودرو و لوازم خانگی

خبر فوری

فرهنگیانی که شناسه خرید جهت استفاده از وام خودرو دریافت کرده اند تنها تا ساعت 24:00 یکشنبه 97/11/21 جهت نهایی نمودن خرید فرصت دارند. ضمناً آخرین مهلت ثبت نام لوازم خانگی نیز 30 ام بهمن ماه می باشد.


فرهنگیانی که شناسه خرید جهت استفاده از وام خودرو دریافت کرده اند تنها تا ساعت 24:00 یکشنبه 97/11/21 جهت نهایی نمودن خرید فرصت دارند.

ضمناً آخرین مهلت ثبت نام لوازم خانگی نیز 30 ام بهمن ماه می باشد.

ورود به فروشگاه