تاریخ : 1398/02/31

طرح تسهیلات ویژه لوازم خانگی


به مناسبت عید سعید فطر تسهیلات ویژه ای جهت خرید لوازم خانگی ارائه خواهدشد.


شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان در نظر دارد به مناسبت عید سعید فطر، تسهیلات ویژه‌ای جهت خرید لوازم خانگی با ‌پرداخت فقط 10% قیمت کالا و 90% باقیمانده توسط شرکت لیزینگ (تسهیلات تا .سقف200میلیون ریال با نرخ 15% سالیانه) ارائه نماید

.فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان در سراسر کشور جهت ثبت نام و استفاده از تسهیلات فوق منتظر اطلاعیه آغاز ثبت نام باشند

ورود به فروشگاه