تاریخ : 1398/02/30

مجمع عمومی عادی سالانه انجمن ملی لیزینگ ایران صبح روز دوشنبه مورخ 98/02/30 با حضور اعضا برگزار شد.

انتخاب مدیرعامل شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان به عنوان عضو علی‌البدل هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران

سومین مجمع عمومی سالانه انجمن ملی لیزینگ ایران، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۹۸ در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. این انجمن با گذشت ۳ سال از تأسیس وارد چهارمین سال فعالیت تشکلی شده و دستاوردهای انجمن در این سه سال منجر به پدید آمدن یک تشکل اقتصادی مرجع در یک صنعت واسطه گری مالی مجاز شده است. انجمن ملی لیزینگ ایران با نفوذ صد در صدی خود در شرکت‌های رسمی لیزینگ کشور، توانسته است به جایگاه تشکل مرجع دست یابد.


به گزارش سایت انجمن ملی لیزینگ ایران در مجمع این انجمن که با دستور جلسه گزارش عملکرد مالی و گزارش اجرایی هیات مدیره سال مالی ۱۳۹۷، گزارش هیات مدیره پیرامون برنامه برنامه و بودجه سال مالی جدید، تصویب مبلغ ورودیه، حق عضویت سالیانه اعضا و برنامه و بودجه پیشنهادی، انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره، انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل و سایر موارد برگزار شد.

اعضای هیات مدیره این انجمن، اعم از اصلی و علی البدل و بازرسان اصلی و علی البدل با رای اعضا انتخاب شدند که اسامی به شرح زیر است:

اعضای اصلی:

محسن معلمیان - مدیرعامل لیزینگ پاسارگاد
علی زارعی - رییس هیات مدیره لیزینگ ایران
بهزاد قنبری - مدیرعامل واسپاری ملت 
علیرضا اسدپور - مدیرعامل لیزینگ صنعت معدن
مجید باقری - مدیرعامل لیزینگ رایان سایپا
حمید سلیمی - مدیرعامل لیزینک  انصار
مجید پرتوی - مدیرعامل پارس لیزینگ

اعضای علی البدل

حسین اشکوه - مدیرعامل لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس
وحید زنجانپور - مدیرعامل لیزینگ و رفاه فرهنگیان

بازرس اصلی:

رضا محمدی نویسی - مدیرعامل فراز اندیشان توسعه و صنعت

بازرس علی البدل:

محمد زمان محمدی - معاونت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین

ورود به فروشگاه