تاریخ : 1398/04/19

اطلاعیه شماره 2 طرح تسهیلات خرید لوازم خانگی تیرماه98/بخشنامه شماره 98/742

قابل توجه خریداران محترم تلویزیون با کد 40914

از آنجاکه تعدادی از خریداران محترم در مورد تلویزیون با کد 40914 ابهاماتی را مطرح نموده اند. در همین ارتباط توضیحات شرکت یاسیان که طی نامه 742 مورخ 98/4/18 دریافت گردیده است جهت اطلاع خریداران محترم عیناً درج می گردد.


از آنجاکه تعدادی از خریداران محترم در مورد تلویزیون با کد 40914 ابهاماتی را مطرح نموده اند. در همین ارتباط توضیحات شرکت یاسیان که طی نامه 742 مورخ 98/4/18 دریافت گردیده است جهت اطلاع خریداران محترم عیناً درج می گردد. جهت مطالعه کلیک نمایید

ورود به فروشگاه