تاریخ : 1398/05/14

جلسه مشترک انجمن ملی لیزینگ ایران و معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت


جلسه مشترک انجمن ملی لیزینگ ایران با معاونت طرح و برنامه، مدیر کل اقتصادی و مدیر دفتر امور طرح ها و تامین مالی وزارت صمت با موضوع ضرورت رخداد تحول در بازارهای مالی و خروج از بانک محوری با تکیه بر جمع آوری وجوه سرگردان و نقش صنعت لیزینگ در آن، روز چهارشنبه مورخ 98/5/9 در وزارت صنعت تشکیل گردید.


جلسه مشترک انجمن ملی لیزینگ ایران با معاونت طرح و برنامه، مدیر کل اقتصادی و مدیر دفتر امور طرح ها و تامین مالی وزارت صمت  با موضوع ضرورت رخداد تحول در بازارهای مالی و خروج از بانک محوری با تکیه بر جمع آوری وجوه سرگردان و نقش صنعت لیزینگ در آن، روز چهارشنبه مورخ 09/05/98 در وزارت صمت تشکیل گردید.

در این جلسه آقایان دکتر زرندی معاون طرح و برنامه، دکتر کشکینی مدیر کل اقتصادی، نقدی، شهبازی مشاور وزارت صمت در بازار سرمایه و هادی مدیر دفتر امور طرح ها و تامین مالی از سوی وزات صمت و آقایان موقعی دبیر کل، دکتر ابراهیمی مدیر عامل لیزینگ ارزش آفرین گلرنگ، دکتر جراحی مدیر عامل لیزینگ سینا، اوحدی مدیر عامل لیزینگ ماشین آلات پاسارگاد و حسین نژاد مدیر عامل لیزینگ حکمت ایرانیان از انجمن ملی لیزینگ ایران حضور داشتند.

خلاصه مذاکرات و توافقات:

1-         وزارت صمت در راستای موضوع این جلسه مذاکراتی را با واسطه های مالی مختلف از جمله بازار سهام و بورس کالا و تامین سرمایه داشته است. صنعت لیزینگ نیز در ردیف واسطه هایی است که می تواند نقش آفرین باشد.

2-         دبیر کل انجمن گزارشی را از آمارهای کشورهای جهان در صنعت لیزینگ ارائه نمود. حجم 1000 میلیارد دلاری این صنعت تا پایان 2017 و سهم کشورهای آمریکا، چین و ژاپن و همچنین گرایش کشورهای منطقه به این صنعت مورد توجه قرار گرفت.

3-         از کل سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه های کشور که بالغ بر 385 هزار میلیارد تومان است، سهم بانک ها در تامین این نیاز حدود 165 هزار میلیارد تومان بوده است. برای تامین کسری این مبلغ باید چاره اندیشی نمود.

4-         یکی از اهداف وزارت صمت برای جبران این کسری بررسی راه کارهای جمع آوری وجوه سرگردان و هدایت آن به بازارهای ضد تورمی است.

5-         لیزینگ و مکانیزم های آن یکی از راهکارهای قابل بررسی است؛ بخصوص ابزارهای عاملیت و سندیکایی.

6-         انجمن ملی لیزینگ باید طرح های پیشنهادی خود را در ارتباط با محورهای این جلسه ارائه نماید.

7-         محدودیت های لیزینگ در حوزه سرمایه، تسهیلات دهی، تامین منابع مالی، مجوز و فضای کسب و کار و قیمت گذاری و مالیات باید برای وزرت صمت آشکار و شفاف شود.

8-         پتانسیل های صنعت در استفاده از ابزارهای نوین و خلاق بخصوص در بازار بدهی باید مورد تاکید قرار گیرد.

9-         موضوعات مرتبط با لیزینگ باید به شورای اقتصادی سران سه قوه و ستاد تسهیل انعکاس یابد.

            مقرر شد در جلسه ای که با وزیر صمت در داخل وزارتخانه برای این محورها برگزار خواهد شد نقش لیزینگ مطرح و دستور کارهای دقیق تری برای ورود به این بررسی ها تعریف و جلسات مشترک وزارتخانه با انجمن ملی لیزینگ ادامه یابد.

ورود به فروشگاه