ویژه اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان سراسر کشور
تاریخ : 1398/07/10

جشنواره باشگاه مشتریان شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان

یک دستگاه خودرو پراید و پنج دستگاه تلویزیون هوشمند هدیه به اعضای جدید باشگاه مشتریان

فرهنگیان محترم سراسر کشور از تاریخ 10 مهرماه لغایت 20 آبان 98 با ثبت نام در سایت رسمی شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان ضمن عضویت در باشگاه مشتریان این شرکت و بهره مندی از مزایای ویژه در ارائه تسهیلات این شرکت، در قرعه کشی یک دستگاه خودرو پراید و پنج دستگاه تلویزیون هوشمند شرکت داده خواهند شد.


فرهنگیان محترم سراسر کشور از تاریخ 10 مهرماه لغایت 20 آبان 98 با ثبت نام در سایت رسمی شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان ضمن عضویت در باشگاه مشتریان این شرکت و بهره مندی از مزایای ویژه در ارائه تسهیلات این شرکت، در قرعه کشی یک دستگاه خودرو پراید و پنج دستگاه تلویزیون هوشمند شرکت داده خواهند شد.

 

جهت ثبت نام و عضویت در باشگاه مشتریان به این قسمت مراجعه فرمایید.

لازم به ذکر است که فرهنگیان سراسر کشور که عضو صندوق ذخیره فرهنگیان می باشند مشمول این جشنواره هستند.

 

روابط عمومی شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان

ورود به فروشگاه