تاریخ : 1399/07/30

خرید بیش از 11000 دستگاه لوازم الکترونیکی و خانگی توسط فرهنگیان سراسر کشور(اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان)

فروش 1100 میلیارد ریال در مرحله ششم (مهر99)

طرح مهرماه با بیش از 11000 کالا و با تعداد 7270 مشتری پایان یافت و سفارشات مشتریان بر اساس تعهدات قرارداد در حال ارسال می باشد.


 

قابل توجه اعضای محترم صندوق ذخیره فرهنگیان

به آگاهی می رساند طرح ارائه تسهیلات لوازم خانگی و کالای دیجیتال در تاریخ 13/07/99 با مبلغ فروش  1100 میلیارد ریال و  واگذاری بیش از 11000 کالا و با تعداد 7270 مشتری پایان یافت و سفارشات مشتریان بر اساس تعهدات قرارداد در حال ارسال می باشد.

شایان ذکر است هر گونه اطلاع رسانی در خصوص آغاز طرح آتی شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان از طریق سایت و شبکه های اجتماعی رسمی این شرکت و ارسال پیش بخشنامه به ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور انجام خواهد شد.

 

روابط عمومی لیزینگ و رفاه فرهنگیان

 

ورود به فروشگاه